Visie

Visie

Centraal in de visie van Winja Wanja staat groei. Dat past goed bij een organisatie die jong en dynamisch is en die zich richt op een jonge en dynamische doelgroep. Een kind is van nature nieuwsgierig en leergierig. Het groeit vanzelf mits de omstandigheden de juiste voorwaarden bieden.

Hieronder staat beschreven hoe Winja Wanja deze voorwaarden biedt. 

groei                            
Winja Wanja is een plek waar kinderen, maar ook volwassenen, de mogelijkheid krijgen om te groeien.

Kinderen van 0 tot 13 jaar hebben zeer uiteenlopende behoeften en mogelijkheden.

Door kinderen de kans te geven te ontdekken waar zij goed in zijn, wat ze leuk vinden om te doen, waar ze in uit kunnen blinken, stimuleert Winja Wanja het zelfbeeld van kinderen positief.

Tegelijk wil Winja Wanja een plaats zijn waar ook pedagogisch medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen door middel van cursussen en workshops. Kinderen leren veel door imitatie. Als zij merken dat de groepsleiding er plezier in heeft om zich te ontwikkelen en te groeien dan werkt dit als een positieve stimulans.

Winja Wanja wil zich ook steeds verder ontwikkelen. De organisatie is klein en dus flexibel. Zo kunnen wij snel inspelen op veranderende behoeften en nieuwe inzichten. 

Winja Wanja geeft mensen die hart voor kinderen hebben en graag in de kinderopvang zouden willen werken de kans zich hiervoor op te laten leiden. Voor mensen die al een diploma hebben is er altijd de kans zich bij te laten scholen op verschillende gebieden

contacten
Sociale contacten vormen binnen de kinderopvang een groot deel van de dagelijkse invulling, hier groeien kinderen door. Jonge kinderen kijken van de oudere kinderen in de groep af hoe ze zich moeten gedragen en hoe ze bepaalde dingen aan kunnen pakken. Oudere kinderen leren zich van elkaar te onderscheiden, samen te werken, vriendschappen aan te gaan en conflicten op te lossen. De groepsleiding houdt de groepsprocessen in de gaten en stimuleert kinderen om hun grenzen te verleggen of juist iets rustiger aan te doen. De leiding houdt ook in de gaten dat er geen kinderen buiten de groep vallen en dat ieder kind tot zijn recht kan komen.

De organisatie geeft ook het goede voorbeeld door veel samen te werken met verschillende instanties en personen. Vooral de samenwerking met scholen en ouders is daarbij belangrijk. Daarnaast is samenwerking met sportscholen, muziekscholen andere welzijnsorganisaties en verschillende zelfstandige cursusdocenten van groot belang.

  
omgeving
De Natuur staat bij Winja Wanja hoog in het vaandel. Daarmee bedoelen we niet alleen de natuur van elk individueel kind, maar ook de leefomgeving waarin de kinderen zich bevinden. Een kind leert veel van zijn omgeving, de omgeving heeft dan ook veel invloed op een kind. Daarom hecht Winja Wanja veel waarde aan een omgeving waar het duidelijk is voor kinderen wat zij kunnen doen. Dat stimuleert de zelfstandigheid. De zorg voor de omgeving is ook van groot belang. Een omgeving die netjes en veilig is ingericht, waar geen kapotte spullen zijn en waar aandacht is voor planten en dieren leert het kind om zorg te dragen voor de dingen om hem heen. Daarnaast moet de omgeving uitdagend zijn en voldoende prikkels geven om tot spelen te komen. Daarbij hebben baby's heel andere prikkels nodig dan kinderen van drie en de behoeftes van een kind van zes zijn niet te vergelijken met de behoeftes van kinderen van twaalf. De omgeving moet dus de mogelijkheid geven om zowel rust als uitdaging te bieden en verschillende plekken waar aan de uiteenlopende behoeftes voldaan kan worden.

 

Hieronder kunt u uitgebreid lezen in ons pedagogoisch beleid, hoe onze visie en de pedagogische praktijk met elkaar verbonden worden.

 

pedagogisch_beleidplan_winja_wanja_wilhl._augustus_2022.docx

Groene kwaliteit!

 

Winja Wanja heeft het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang ontvangen!

Het kwaliteitsmerk wordt door Stichting Groen Cement uitgereikt aan  kinderopvanglocaties die zich structureel inzetten om natuurbeleving en ´groen´ buitenspelen een stevige plek te geven in de kinderopvang.

Belangrijk criterium voor het behalen van het kwaliteitsmerk is dat alle kinderen elke dag naar buiten gaan en dat ze spelenderwijs leren omgaan met de natuur door bijvoorbeeld bezig te zijn met de seizoenen en met zaaien en oogsten. Er is sprake van een buitenruimte die uitnodigt om de natuur te ontdekken en te beleven. Bovendien is op deze locaties natuur verankerd  in het pedagogisch beleidsplan.

 

Stichting Groen Cement is ontstaan vanuit het besef dat steeds minder kinderen regelmatig buitenspelen in de vrije natuur. En dat terwijl dit heel belangrijk is voor hun welzijn en fysieke en sociaal/emotionele ontwikkeling. Groen Cement vindt het belangrijk dat kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken, zich kunnen verwonderen en kunnen leren hoe zij er zelf goed voor kunnen zorgen.

Deze visie delen wij met de stichting en we zijn dan ook heel blij dat we het kwaliteitsmerk ontvangen hebben.

 

Groene kwaliteit!