Locatie

Locatie: Het Bos

broodjes bakken
broodjes bakken

Het Bos is een uitdagende locatie voor kinderen van 0-12 jaar. Hier kunnen kinderen genieten van een spannende buitenruimte waar ook eekhoorntjes, egeltjes en allerlei soorten vogels graag spelen. Ook hebben we hier een moestuin, ons konijn spookie en onze kippetjes. Binnen hebben we verschillende speelruimtes die passend bij de behoeftes van de verschillende leeftijdsgroepen zijn ingericht. Zo kan er lekker worden gerelaxd in de snoezelruimte of kunnen kinderen koken en bakken in de keuken bij de BSO.

In de BSO ruimte kan ook worden geknutseld en geklust met echt gereedschap dat mede is ontwikkeld door de TU Delft. Bij de peuters kan er worden verkleed, gewinkeld en gebouwd. 

Blijft over de babyruimte waar kinderen de ruimte hebben om te oefenen met rollen, zitten, kruipen, staan en lopen!

 

 

 

De GGD komt jaarlijks lang om de kwaliteit van onze opvang te controleren op veiligheid , gezondheid en pedagogisch klimaat. De BSO en het kinderdagverblijf worden als twee opvanglocaties gezien en er wordt dus bij beide een keer in het jaar geinspecteerd. Het rapport kunt u vinden in het landelijk register kinderopvang, hier kunt u zoeken op Winja Wanja en vindt u de rapporten.

 

 

contactgegevens

 

 

Voor vragen kun u contact opnemen met: info@winjawanja.nl

of bellen met: 06-39688194

Voor inschrijvingen kunt u contact opnemen via deze site.

Adres Locatie het Bos: Don Boscoweg 17, 6871 DH Renkum.

Registratienummer BSO: 232692853

Registratienummer KDV: 896437358

 

 

U vindt ons in het Bosje tussen de kerk en de school.

Tip: ook vanuit Wageningen is onze kinderopvang goed te bereiken!

 

 

 

 

 

Groene kwaliteit!

 

Winja Wanja heeft het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang ontvangen!

Het kwaliteitsmerk wordt door Stichting Groen Cement uitgereikt aan  kinderopvanglocaties die zich structureel inzetten om natuurbeleving en ´groen´ buitenspelen een stevige plek te geven in de kinderopvang.

Belangrijk criterium voor het behalen van het kwaliteitsmerk is dat alle kinderen elke dag naar buiten gaan en dat ze spelenderwijs leren omgaan met de natuur door bijvoorbeeld bezig te zijn met de seizoenen en met zaaien en oogsten. Er is sprake van een buitenruimte die uitnodigt om de natuur te ontdekken en te beleven. Bovendien is op deze locaties natuur verankerd  in het pedagogisch beleidsplan.

 

Stichting Groen Cement is ontstaan vanuit het besef dat steeds minder kinderen regelmatig buitenspelen in de vrije natuur. En dat terwijl dit heel belangrijk is voor hun welzijn en fysieke en sociaal/emotionele ontwikkeling. Groen Cement vindt het belangrijk dat kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken, zich kunnen verwonderen en kunnen leren hoe zij er zelf goed voor kunnen zorgen.

Deze visie delen wij met de stichting en we zijn dan ook heel blij dat we het kwaliteitsmerk ontvangen hebben.

 

Groene kwaliteit!